In principe zijn alle producten die bij P. de Vrij Moerkapelle de drempel passeren van natuurlijke en/of agrarische oorsprong en zij vinden hun oorsprong wereldwijd. Deze producten kunnen risico’s met zich mee brengen op bijvoorbeeld het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid.

Als uw partner binnen zowel de humane als de dierlijke voedselketen is voedselveiligheid van fundamenteel belang voor ons. Om deze uitspraak te staven hebben wij gekozen voor een brede set aan certificeringen die zijn basis vindt in onze risicoanalyse, die is vertaald naar risicobeheer.

Daarnaast zijn wij als schakel binnen de keten van uw product uiteraard gecertificeerd voor de biologische standaarden voor zowel de Europese, de Amerikaanse als de Zwitserse biologische wetgeving.

Verder zijn we met ons AEO-certificaat een geautoriseerd marktdeelnemer voor de douane waardoor douanetechnische afwikkelingen worden vereenvoudigd.

Ten slotte zijn we in het bezit van een Entrepot C-vergunning, zodat we uw douanegoederen (dus in-transito-goederen) mogen opslaan en bewerken.

Een opsomming en uitleg van de certificaten die wij voeren vindt u hieronder, net als de mogelijkheid om deze certificaten te downloaden.

Contact

Voor het beantwoorden van vragen over en het geven van offertes of advies voor het opslaan, bewerken, verpakken en/of transporteren van uw partijen zijn we u graag van dienst. Neemt u daarvoor vrijblijvend contact met ons op.

Telefoon: +31 (0) 79 – 593 1432
E-mailadres: info@devrijmoerkapelle.nl

Food safety:

FSSC 22000 is een wereldwijd erkend Voedselveiligheid Management Systeem dat is gebaseerd op bestaande ISO-normen, sectorspecifieke technische specificaties voor basisvoorwaardenprogramma’s, HACCP, regelgeving en de Codex HACCP-principes.

De FSSC 22000-standaard is de eerste wereldwijde standaard voor de hele voedingsmiddelenindustrie. In 2009 heeft de Global Food Safety Initiative (GFSI) de FSSC 22000 goedgekeurd en daarmee gelijkwaardig bevonden aan de standaarden zoals BRC Food versie 6 en IFS versie 6. GFSI is een wereldwijd initiatief dat in 2000 is opgericht door toonaangevende retailers en foodbedrijven (Tesco, Wal-Mart, Metro, Carrefour, Migros, Royal Ahold, Loblaw en Delhaize) met als doel het harmoniseren van voedselveiligheidscertificeringen.

De norm is ondergebracht bij de Stichting FSSC 22000 en opereert onder Nederlands recht. Het is een non-profit, juridische entiteit.

Wij hebben een BRC certificaat op onze opslag locatie in Nederasselt.

De BRC afkorting staat voor British Retail Consortium. BRC Storage & Distribution is een standaard waarmee activiteiten worden beheerst met betrekking tot veiligheid en kwaliteit van opgeslagen of gedistribueerde producten. Inclusief mogelijke gecontracteerde diensten door opslag- en distributiebedrijven.

Het woord Kosher houdt in dat voedsel, en de ingrediënten, die bij de bereiding zijn gebruikt, zijn goedgekeurd voor consumptie door Joodse consumenten.
Het Jodendom kent bepaalde voorschriften op het terrein van voeding. De bekendste daarvan zijn:
– Geen melk- en vleesproducten in één voedingsmiddel, gerecht of maaltijd.
– Het verbod op het eten van bepaalde dieren, of al hetgeen afkomstig is van die diersoorten.
In de praktijk betekent dit onder meer dat grondstoffen voor een voedingsmiddel worden beoordeeld en gecertificeerd, en uiteraard het voedingsmiddel zelf ook.
Deze, en andere regels hebben een grote reikwijdte, ook met betrekking tot apparatuur waarin de voedingsmiddelen worden vervaardigd of opgeslagen.

De Amerikaanse Food and Drug Administration ( FDA of USFDA ) is een federaal agentschap van het Department of Health and Human Services . De FDA is verantwoordelijk voor de bescherming en bevordering van de volksgezondheid door de controle en het toezicht op o.a. de voedselveiligheid.

Feed safety:

GMP staat voor ‘Good Manufacturing Practices’ (goede wijze van produceren). In 1992 is het huidige GMP+ Feed Certification scheme daarmee gestart. Daarna heeft het zich ontwikkeld tot een volwaardig certificatieschema door integratie van ISO-kwaliteitmanagementeisen, HACCP en andere elementen.
De + staat voor de integratie van HACCP: ‘Hazards Analysis and Critical Control Points’.
De basis van de GMP+ systematiek wordt mede bepaald door een continue verbetering volgens het principe van de Deming-cirkel ‘Plan, Do, Check, Act’: noteren wat ik doe, doen wat ik genoteerd heb en het bewijs leveren dat ik het effectief heb gedaan.

Met ruim 13.400 participerende bedrijven in meer dan zeventig landen is GMP+ International een wereldwijde toonaangevende speler op de markt van ‘feed safety assurance certification’. Een GMP+-certificaat zorgt voor een kwalitatieve verdieping voor elke ondernemer die in aanraking komt met de internationale diervoederindustrie.

Biologisch:


Verordening (EG) nr 834/2007

Verordening (EG) nr 889/2008

De Europese Unie heeft de uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd, inclusief een strenge controle ter bescherming van producent en consument. Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet hiervoor gecertificeerd zijn zodat de hele keten onder controle staat.

Een onafhankelijke organisatie houdt in opdracht van de overheid toezicht op de biologische productie. In Nederland is Skal Biocontrole de controlerende instantie; te herkennen aan het nummer NL-Bio-01 (www.skal.nl).

www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic

NOP staat voor National Organic Program en behelst de wetgeving over biologische certificering door het US Department of Agriculture (USDA) en dus voor de Amerikaanse markt

Douane:


Door de aanslagen in New York op 11 september 2001 is de internationale aandacht voor veiligheid flink aangescherpt. Zo heeft het begrip veiligheid (‘safety and security’) een plaats gekregen in de Europese douanewetgeving.
Bedrijven die betrokken zijn bij de EU-buitengrens-overschrijdende goederenbewegingen en hun toeleveranciers, hebben te maken met deze wetgeving. De Europese Unie wil het bedrijfsleven ook betere faciliteiten bieden. Die faciliteiten leiden tot minder logistiek oponthoud en lagere administratieve lasten. Bedrijven kunnen daarom sinds september 2007 de status van Authorised Economic Operator(AEO) aanvragen. Een AEO-vergunning is geldig in alle lidstaten van de EU.

Entrepot-C

Goederen die van buiten de Europese Unie (EU) het douanegebied van de EU worden binnengebracht, kunnen onder toezicht van de douane worden opgeslagen. Dit heet opslag onder douaneverband. Bij deze manier van opslaan zijn geen invoerrechten en andere belastingen bij invoer verschuldigd. Bovendien worden bepaalde handelspolitieke en landbouwpolitieke maatregelen en invoerverboden en invoerbeperkingen niet toegepast. Er zijn meerdere mogelijkheden voor de opslag van goederen onder douaneverband, maar een vergunning is altijd vereist.

Een douane-entrepot type C is een particulier douane-entrepot. Dat wil zeggen dat alleen de beheerder van het douane-entrepot (entreposeur) er goederen in kan opslaan. Die goederen hoeven overigens niet zijn eigendom te zijn: hij kan ook voor anderen goederen opslaan. Ook dan blijft de entreposeur tegenover de douane verantwoordelijk voor de opgeslagen goederen. De entreposeur is ook degene die een zekerheid moet stellen bij de douane.