OP- EN OVERSLAG

SCHONING

DISTRIBUTIE

VERPAKKING

CO2-DRUK-BEHANDELING

OP- EN OVERSLAG

SCHONING

DISTRIBUTIE

VERPAKKING

CO2-DRUK-BEHANDELING

In verband met een sterk toenemende vraag vanuit de markt voor het gecombineerd verzorgen van CO2-drukbehandelingen en het direct daarna schonen van deze behandelde partijen op één locatie start P. de Vrij Moerkapelle BV hier binnenkort mee.

In 2018 wordt speciaal voor dit doel een nieuwe faciliteit gebouwd, in samenwerking met Mostert & van de Weg B.V. Deze nieuwe operatie gaat Mostert de Vrij BV heten. Niet alleen betekent dit een forse uitbreiding van de capaciteit voor drukbehandeling en schonen, maar het geeft ook grote logistieke voordelen voor onze klanten. Goederen kunnen na de drukbehandeling direct geschoond worden en vanuit daar naar de eindbestemming vervoerd worden.

Tot die tijd kunnen wij voor u verzorgen dat uw product wordt behandeld (bij vooralsnog externe partijen), inclusief het transport daarheen en eventueel weer terug naar ons. Neem voor meer informatie contact met ons op.

CO2-drukbehandeling

Door enerzijds de constante toename van geïmporteerde voedingsmiddelen en de grondstoffen voor deze producten en de steeds strengere wetgeving daarop en anderzijds de groei van het biologische segment daarbinnen, neemt ook de kans op insecten in uw product toe. Producten zoals rijst, maar ook peulvruchten en zaden voor de bakkerij-industrie zijn gevoelig voor de aanwezigheid van onder andere voorraadinsecten zoals rijstklanders of meelmotten. Dit zijn op zich onschuldige insecten, maar het is het evident dat zij in voedingsmiddelen absoluut ongewenst zijn.

De CO2-drukbehandeling die wij gaan toepassen is een bijzondere techniek die insecten in alle levensstadia binnen enkele uren volledig afdoodt. Het is een puur technische methode waar geen gebruik wordt gemaakt van chemicaliën of gifstoffen. Enkel het toepassen van CO2 en druk, in de speciaal daarvoor te bouwen cabines, zijn afdoende.

Waar deze methode ooit voornamelijk werd toegepast voor de biologisch gecertificeerde producten (vanwege het onnodig zijn van chemicaliën en dergelijke) zien we een duidelijke toename in het gebruik voor alle voedingsmiddelen en grondstoffen. Fabrikanten en importeurs zien de voordelen van deze methode waar het voedselveiligheid, snelheid en milieubewustzijn betreft.

Schoning na behandeling

Een CO2-drukbehandeling doodt aanwezige insecten in alle stadia af maar verwijdert deze niet. Daarom volgt na de behandeling een zogenaamde schoningsstap. Daarvoor plaatsen we een compleet nieuwe machinelijn die de restanten van de afgedode insecten kan verwijderen. Daarnaast kan de zuiverheid van de producten verhoogd worden. Mocht een partij linzen of pompoenpitten bijvoorbeeld ook vervuild zijn met takjes, steentjes, glas of grond dan kunnen ook deze er uit geschoond worden.